Terms and conditions

Vilkår for deltakelse på AM Kunstskole (AMK)

Online malekurs ved AM Kunstskole 

AM Kunstskole gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Vi tilbyr etter loven 14 dagers åpent kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Sikkerbetaling.no, Paypal, Braintree og/eller Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
 
Vilkår for refusjon
Når du melder deg på Annette Martens Kunstskole og kjøper et kurs, binder du deg til å betale hele beløpet, selv om du skulle ønske å avslutte medlemskapet før kursåret er omme. 

For at deltageren skal kunne benytte seg av 14 dagers åpent kjøp, må vedkommende ha gjennomgått første modul, ha sett gjennom videoene og aktivt benyttet seg av kurset innen 14 dager fra kjøpsdato eller den dagen deltageren har fått tilgang til kurset fra vår side, på de vilkår som er nevnt over. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra.  

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © Kunst og Innovasjon Annette Martens. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på AMK sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. AMK produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av AMK. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Kurs fra Annette Martens kunstskole er individuelle program. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurs individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til AMK-kursdeltakere og representanter for AMK-Teamet.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller AMK-teamet holdes strengt konfidensielt.
  
Ansvarsbegrensing 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
AMK forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor AMKs kontroll. Ved avlysning fra AMK side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt om deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at AMK kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre AMK kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er AMK forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AMK fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der AMK refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. AMK garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.
 

 

Når og hvordan og hvorfor lagrer Annette Martens Kunstskole informasjon om deg som person og ditt personvern.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger på Annette Martens Kunstskole er daglig leder Annette Martens. Hun kan kontaktes på e-post: team@komigangmedmaleri.no

Infokapsler som brukes på

annettemartenskunstskole.simplero.com brukes til å samle informasjon anonymt. Informasjonskapslene som eksisterer på disse nettstedene brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av brukerstatistikk og språkinnstillinger på siden.

Google Analytics:

Google Analytics er et analyseverktøy vi bruker for å anlysere brukeroppførsel på nettstedene. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:

__utma: Lagres i 2 år fra siste besøk.
__utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk.
__utmc: Lagres til nettleseren lukkes.
__utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk.
__utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk.
_ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

Facebook

Vi bruker Facebook page plugin og Facebook kommentarer som benytter infokapsler. Facebook cookies settes hvis du tidligere har besøkt Facebook, eller har klikket «liker» eller en annen link på vår Facebook side. Cookies/infokapsler brukes også i forbindelse med tilbud og annonser på Facebook.

Når lagrer vi informasjon om deg som person

E-post lister

Linket til nettsidene våre vil du finne ulike «opt-in» bokser. Det vil si at du kan registrere deg på vår e-post liste for nyhetsbrev, eller du kan registrere deg for å få tilsendt f.eks gratiskurs i et pdf dokument og tips og råd om maleri og kunst. Du blir da bedt om å registrere navn og e-post adresse. Din e-post blir registrert på vår liste, og listen brukes til å sende ut nyhetsbrev og ulike tips som kan komme deg til nytte. Listen brukes også ved lanseringer av nye produkter og tjenester fra Annette martens Kunstskole. Vi bruker Simplero sin tjeneste for utsendelse av denne type e-post utsendelser, og du vil alltid ha mulighet til å melde deg av lister du står på ved å klikke på en «meld deg av» link (Unsubscribe/ Avregistrer) nederst i e-posten du mottar.

Gratis kurs

Om du registrerer deg på et gratis nettkurs på Annette Martens Kunstskole, så vil vi kun lagre navnet du registrerer deg med, og e-post adressen din. Utsendelse av e-post er ett ledd i oppfølgingen av deg som deltager på kurset, og kan etter endt kampanje brukes til markedsføringen av betalte kurs. Du kan selv melde deg av e-post lista ved å bruke «meld deg av» linken (unsubscribe / avregistrer) nederst i e-postene du får tilsendt.

Kurs du kjøper fra Annette Martens Kunstskole

Når du kjøper et kurs du betaler for hos Annette Martens Kunstskole ber vi deg om å registrere navn, e-post adresse, postadresse, telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne sende deg en korrekt faktura iht bokføringsforskriftens formkrav til faktura. E-post adressen din vil også være ditt brukernavn som du bruker for å kunne logge deg inn på kurs du har kjøpt tilgang til.

Når du logger inn på antnettemartenskunstskole.simplero.no, vil en informasjonskapsel bli lagret i din nettleser. Dette for at du skal ha tilgang til dine kurs og medlemskap mens du er innlogget. Denne informasjonskapselen er individuelt knyttet til deg og noe av din aktivitet vil bli sporet. Hvis du f.eks prøver å logge inn på kontoen din med feil passord, kan vi se et mislykket påloggingsforsøk i loggen. Det gjør at vi i de fleste tilfeller kan se årsaken til at du ikke kommer inn og kan hjelpe deg med det.

Hvis uvedkommende skulle ha fått tak i ditt brukernavn og passord og forsøker å logge seg inn som deg, kan vi med tilleggsinfo fra deg utestenge vedkommendes ip-adresse. Det lagres også en aktivitetslogg knyttet til din brukerkonto. Denne lagres i 1 år og informasjonen som lagres er hvilke kursleksjoner du har vært innom, dato for opp- eller nedgradering av medlemskap

Kredittkortinformasjon lagres ikke på Annette Martens Kunstskoles server. Alle kjøp går via Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin eller PayPal.

Oppdatering av informasjon om deg

Det er svært viktig at informasjonen vi har om deg, er nøyaktig og oppdatert. Gi oss beskjed når din personlige informasjon endres ved å sende oss en e-post til team@komigangmedmaleri.no eller oppdater innstillingene i din Logg inn i Simplero dersom du er kursmedlem.

Her kan du lese mer om GDPR og Annette Martens Kunstskole personvernregler


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger: 

AM Kunstskole
Daglig leder Annette Martens
Adresse: AM Kunstskole, Underhaugsveien 9c, 0354 Oslo
 

Fullt navn på juridisk enhet: 

Kunst og Innovasjon, Annette Martens

Org.nr.: 992 666 552

E-postadresse: team@komigangmedmaleri.no

Postadresse: Underhaugsveien 9 c, 0354 Oslo


Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 
 
 
Amex Diners Discover JCB Mastercard Visa
powered by
Simplero